Før du lovlig kan flytte inn i din andel må du godkjennes av styret

General Considerations• ED and cardiovascular disease share many of the same cheap viagra online.

. Vedtektene sier at dette fortrinnsvis skal skje ved personlig fremmøte. På denne måten kan vi gi deg informasjon om forhold i borettslaget i forbindelse med godkjenningen, det være seg parkeringsplass eller andre spørsmål.

Ta kontakt med styreleder for å avtale tid for godkjenning, eller møt opp på styrekontoret i Nattlandsveien 92c mandager fra kl. 19-20.